50five take charge of tomorrow50five logo
Manfred
26 feb. 2021

Manfred Klumpenaar benoemd als CEO 50five

By Jeroen
  • Read time: 2 minutes
Manfred Klumpenaar is de nieuwe CEO van 50five Group en vervangt Isabella Namèche die zich zal focussen op een nieuwe uitdaging. Naast Manfred en Egbert Hietberg is Isabella vanaf het begin betrokken geweest bij het realiseren van de ambitie om van 50five een ​​leading digital platform te maken rondom home solutions.

In het licht van de nieuwe “Install Tech” visie wordt Klumpenaar het nieuwe hoofd van de directie, waar naast Egbert Hietberg (CCO) en Jean-Paul Polfliet (van Technology Director naar COO) nu ook Country Managers Olivier Delbecque (België) en Lesley Parkin (Verenigd Koninkrijk) aansluiten. De directie is Isabella Namèche erg dankbaar voor haar bijdrage aan 50five en wenst haar nog veel succes voor de toekomst.

Waar 50five een aantal jaar geleden nog uniek was met de smart home webshop en visie waarin ‘Smart advice for every smart device’ leidend was, is 50five ervan overtuigd dat de toegevoegde waarde nu ligt in het bereikbaar en begrijpbaar maken van innovatieve technologieën. 50five gelooft dat het gebrek aan kennis en fragmentatie in de markt de grootste horde vormen voor het laten installeren van nieuwe technologieën zoals laadpalen en slimme verwarmingsoplossingen. Klanten, zowel particulier als zakelijk, hebben behoefte aan advies over deze oplossingen, waarna ze inzien dat deze vele voordelen met zich meebrengen. Men ziet dat er geld bespaard wordt, maar ook dat het een bijdrage levert aan de verduurzaming van de maatschappij. 50five voorziet in de volledige journey van de klant en heeft al enkele jaren installateurs in dienst voor de installatie van slimme klimaatoplossingen en mobiliteit. Dit aantal is, zeker in het afgelopen jaar, enorm snel gegroeid tot ruim 500 installateurs over drie landen.

Om vol voor de nieuwe proposities te gaan is ervoor gekozen om het bedrijf te herstructureren, waardoor het slagvaardiger en meer ondernemend kan zijn in de installatiemarkt. Hierbij zijn de smart home activiteiten in zijn geheel afgeschaald, op multizone klimaatoplossingen na. De focus van het bedrijf komt daarmee volledig te liggen op advies en installatie van mobiliteit- en klimaatoplossingen. Daarnaast zullen de verschillende landen waarin 50five actief is (Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk) nauwer samen gaan werken, om één bedrijfsvisie en strategie uit te stralen. 50five is in de afgelopen 3 jaar bovendien met eigen ontwikkelaars hard aan het werk geweest om de services van het bedrijf efficiënter te maken. Het resultaat hiervan zijn twee eigen apps, te downloaden in de app stores: de 50five Pro App voor installateurs en de 50five GO app, waarmee eigenaars van een laadpaal hun laadsessies kunnen monitoren.

50five heeft de verwachting dat het zakelijke segment een van de belangrijkste doelgroepen wordt op korte termijn. Om deze doelgroep goed te kunnen bedienen heeft 50five een aantal nieuwe accountmanagers aangetrokken. Ongeveer 90% van de bestuurders van een zogeheten EV (Electric Vehicle) rijdt een elektrische leaseauto die ter beschikking wordt gesteld door een werkgever of leasemaatschappij. Deze elektrische auto dient opgeladen te worden en de meest efficiënte manier is thuis of op de zaak. Bovendien zijn alle bedrijven vanaf 2025 verplicht om op minimaal 10% van de openbare parkeervoorzieningen een laadstation beschikbaar te stellen en mogen vervoerders steeds minder vaak steden in met een vervoersmiddel op fossiele brandstoffen. De zakelijke markt zal dus snel moeten gaan innoveren.

Written by Jeroen

Schrijft blogs over de e-mobility en klimaatoplossingen van 50five.

Tags

nieuws