50five climate logo tagline50five climate logo
belastingdienst
02 apr. 2021

Meer elektriciteitsverbruik = Minder belasting

By Jeroen
 • Read time: 3 minutes

Bij meer energieverbruik val je in een andere belastingschaal, maar hoe werkt dat?

De overheid wil vanwege milieuredenen dat we zuiniger omgaan met onze energie. Dat is ook de reden dat we energiebelasting betalen. Toch zit die regeling wellicht een beetje raar in elkaar als het alleen gaat omdat we zuiniger met energie moeten omgaan, want hoe meer energie je verbruikt hoe lager de energiebelasting is!

Door slimme energiemeters, thermostaten, fijne apps om het energieverbruik bij te houden en slimme stekkers kunnen we al behoorlijk wat besparen. Maar hoe wordt nou eigenlijk de energiebelasting precies berekend bij zakelijke klanten en waar ligt de grens waarbij je minder gaat betalen aan energiebelasting? De energieleverancier heeft energiebelasting die dan vervolgens afgedragen wordt aan de overheid. De hoeveelheid energiebelasting die je betaalt over elektriciteit wordt berekend in kWh en bij gas is dat in M3.

De schalen en tarieven elektriciteit en gas in 2019

Ieder jaar weer opnieuw veranderen de energiebelasting tarieven, meestal worden ze verhoogd. Er worden 2 soorten energiebelasting geïnd. Het gaat hier om de EB en ODE. De EB staat voor energiebelasting en de ODE staat voor Opslag Duurzame Energie. Deze energiebelastingen vind je terug op de factuur van je energieleverancier.

Tarieven elektriciteit en schalen

Tarieven elektriciteit in € / kWh (exclusief BTW)

Zone 1:
0 - 10.000 kWh
EB: € 0,09863
ODE: € 0,018900

Zone 2:
10.001 - 50.000 kWh
EB: € 0,05337
ODE: € 0,027800

Zone 3:
50.001 - 10.000.000 kWh
EB: € 0,01421
ODE: € 0,007400

Zone 4:
10.000.001- zakelijk gebruik kWh
EB: € 0,00058
ODE: € 0,000300

Zone 4:
10.000.001- niet zakelijk gebruik kWh
EB: € 0,00117
ODE: € 0,000300

Heffingskortingen en vrijstellingen:

Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie

EB: € 257,54
ODE: onbelast

Elektriciteit voor door leveranciers
EB: onbelast
ODE: onbelast

Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO
EB:vrijgesteld
ODE: vrijgesteld

Tarieven gas en schalen

Tarieven gas in € / m3 (exclusief BTW)

Zone 1:
0 - 170.000 m3
EB: € 0,29313
ODE: € 0,0524

Zone 2:
170.001 - 1.000.000 m3
EB: € 0,06542
ODE: € 0,0161

Zone 3:
1.000.001 - 10.000.000 m3
EB: € 0,02383
ODE: € 0,0059

Zone 4:
10.000.001 m3
EB: € 0,01280
ODE: € 0,0031

Aardgas voor CNG-vulstations (tarief voor de totaal geleverde hoeveelheid)
EB: € 0,16452
ODE: onbelast

Aardgas voor blokverwarming (tarief voor de totaal geleverde hoeveelheid)
EB: € 0,29313
ODE: € 0,0524

Heffingskortingen en vrijstellingen:

Elektriciteit voor door leveranciers
EB: onbelast
ODE: onbelast

Aardgas voor elektriciteitsopwekking voor ander gebruik dan brandstof of NAVO en sinds 2017 voor metallurgische en mineralogische procedés
EB: vrijgesteld
ODE: vrijgesteld

Gunstige energiebelastingen voor bepaalde bedrijven

In bepaalde gevallen kom je als zakelijke energieverbruiker in aanmerking voor korting op je energiebelastingtarief. Een vermindering energiebelasting vindt plaats als je meer dan 10000 kwh per jaar verbruikt en/of aan bepaalde voorwaarde voldoet. Als jouw bedrijf aan één van de onderstaande eisen voldoet kun je een verklaring indienen bij je energieleverancier en kom je wellicht in aanmerking voor vrijstelling of korting op je belasting percentage. Je komt wellicht in aanmerking als je aan één van de volgende eisen voldoet als bedrijf zijnde:

 • Voor aardgas in de tuinbouw krijg je een verlaagd tarief ODE. De korting op EB korting is in 2018 afgeschaft.

 • Als je meer dan één gasaansluiting of elektriciteitsaansluiting hebt dan kun je wellicht energie besparen door de kosten van de meerdere aansluitingen samen op te tellen en daardoor in een hogere schaal te komen en minder energiebelasting hoeft te betalen.

 • Als je meer dan tien miljoen kWh per jaar verbruikt als particulier, dan kun je in aanmerking komen voor het zakelijke tarief en betaal je dus minder energiebelastingen.

 • Als je zakelijk gebruik maakt van warmtekrachtkoppeling installatie of gebruik maakt van een WKK-installatie dan kun je gebruik maken van het lagere belastingtarief. Komt jouw bedrijf hiervoor in aanmerking dan is het noodzakelijk dat je hiervoor ieder jaar weer opnieuw voor 1 januari een aanvraag voor doet.

 • Als jij een door leverancier bent van gas en/of elektriciteit via een gesloten distributiesysteem maak je aanspraak op onbelaste energie mits je de partijen waaraan je levert wel energiebelasting afdragen aan de belastingdienst.

 • Als je als bedrijf gebruik maakt van aardgas voor je blokverwarming of als jouw onderneming aardgas gebruikt voor een installatie van blokverwarming voor meer dan één andere onroerende zaak. Deze zaak moet een eigen WOZ-beschikking hebben.

 • Als je aardgas gebruikt voor CNG vulstation of wanneer jouw organisatie gebruik maakt van CNG kom je in aanmerking voor een lager energiebelastingtarief voor dat aardgasgebruik.

 • Als je een bedrijf hebt in chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés, krijg je belastingvoordeel voor de elektriciteit die je gebruikt voor deze chemische reductie of elektrolytische of metallurgische procedés.

 • Als jouw bedrijf glas of glaswerk, cement, kalk, gips, kalkzandsteen, cellenbeton of steenwol of keramische producten vervaardigt kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van energiebelasting voor het aardgas dat je hiervoor gebruikt.

 • Wanneer jouw onderneming aardgas afneemt dat niet gebruikt wordt als brandstof kom je ook in aanmerking voor vrijstelling van de energiebelasting.

 • Als jouw organisatie elektriciteit opwekt door het gebruik van windturbines en daarvoor elektriciteit nodig heeft krijg je voor dat verbruik korting op de energiebelasting.

Ook als particulier kan het de moeite lonen om in plaats van gas meer elektriciteit te gebruiken. Door gebruik van een warmtepomp en de installatie van een laadpaal voor een elektrische auto ga je veel meer elektriciteit gebruiken. Dit is allesbehalve nadelig voor jouw portemonnee, want naast dat elektriciteit simpelweg goedkoper is dan gas, betaal je ook significant minder belasting als je een zogenaamde "grootverbruiker bent". Dit is dus al vanaf een verbruik van 10.000 kWh het geval.

Written by Jeroen

Schrijft blogs over de e-mobility en klimaatoplossingen van 50five.