50five climate logo tagline50five climate logo
warmtepomp
13 aug. 2019

Wat is een warmtepomp en welke verschillende types zijn er?

joost
By Joost Gerrits
  • Read time: 4 minutes

In aanloop naar de energietransitie waar Nederland de komende jaren intensief mee te maken krijgt, wordt er regelmatig gesproken over warmtepompen die een goed alternatief zouden zijn voor de verwarmingssystemen die nu nog volop bij mensen thuis worden gebruikt. Het grote voordeel van een warmtepomp is dat je geen gas nodig hebt om er warmte mee te kunnen genereren.

De energie voor verwarming wordt bij dit systeem – heel milieuvriendelijk – uit de natuur om ons heen gehaald en dus zou je met behulp van een warmtepomp cv-ketels kunnen vervangen. Maar wat is een warmtepomp nu eigenlijk precies en hoe werkt het? In dit artikel leggen we het graag aan je uit en nemen we ook meteen de verschillende typen warmtepompen met je door.

Hoe werkt een warmtepomp?

Bij een warmtepomp wordt gebruik gemaakt van natuurkundige principes, zoals verdampen en condenseren. Op het moment dat vloeistof in een warmtepomp verdampt wordt er warmte opgenomen die vervolgens weer wordt vrijgegeven op het moment dat er condensatie van diezelfde vloeistof plaatsvindt. Om deze overdracht van warmte mogelijk te maken maakt de warmtepomp gebruik van natuurlijke warmtebronnen, zoals de buitenlucht, de aarde of het water. De vloeistof die zich door de leidingen of buizen van de warmtepomp middels verdampen en condenseren voortbeweegt heeft een zeer laag kookpunt en wordt daarom ook wel koudemiddel genoemd. Dankzij dat lage kookpunt kan de vloeistof dus ook nog gewoon blijven koken op het moment dat het buiten vriest.

Werking warmtepomp vergroot warmte

Door het koudemiddel langs lucht, water of aarde te geleiden wordt het warm en begint het te koken. De verdamping die op die manier in gang wordt gezet leidt tot gas dat elders in het systeem met behulp van een compressor onder hoge druk wordt gezet. Dit proces zorgt ervoor dat de temperatuur van het gas stijgt, waarna het in de condensator weer z’n oorspronkelijke vloeibare vorm terugkrijgt. Tijdens het condensatieproces komt de warmte die in het gas was opgeslagen vrij en deze warmte kan vervolgens onder meer gebruikt worden voor het verwarmen van een woning. In het kort komt het er dus op neer dat de warmte uit een natuurlijke bron buiten het pand wordt opgenomen en vervolgens vergroot binnen weer wordt afgegeven.

Ontwikkeling warmtepomptechnieken

Warmtepompen worden weliswaar steeds populairder, maar echt nieuw is de techniek niet. Al in de jaren ‘70 in de vorige eeuw probeerden Zwitsers er een energiecrisis mee te voorkomen. Toen die crisis afgewend was raakte de techniek vanwege de lage energieprijzen in de vergetelheid totdat zo’n 20 jaar later politici de vervuilende milieuaspecten van energiecentrales aan de kaak begonnen te stellen en op zoek gingen naar milieuvriendelijke alternatieven. Die alternatieven blijken er vandaag de dag vooral in de volgende varianten te zijn:

  • lucht/lucht warmtepompen,

  • water/water warmtepompen,

  • lucht/water warmtepompen.

Naast het bovengenoemde drietal vinden er – met name in Nederland – ook steeds meer innovaties op het gebied van warmtepompen plaats, door bijvoorbeeld methodes met elkaar te combineren zodat er hybridesystemen ontstaan. Daarnaast sleutelen technici aan manieren om tot nog efficiëntere en zuinigere systemen te kunnen komen. Hieronder nemen we de drie hoofdcategorieën met je door.

Lees ook: Cv-ketel versus warmtepomp; wat zijn de verschillen?

nefit warmtepomp

Lucht/lucht warmtepompen

Bij dit type warmtepomp wordt er gebruik gemaakt van de buitenlucht, die ervoor zorgt dat er warme of koude lucht de ruimte in wordt geblazen. Onder meer airco’s werken volgens dit principe. Dit soort warmtepompen bestaan altijd uit een buitengedeelte en een of meer binnengedeeltes, die ook wel afgiftesystemen worden genoemd. Het voordeel van deze warmtepompen is dat ze in staat zijn om heel snel een ruimte te verwarmen. Zoiets kan bijvoorbeeld goed van pas komen in slaapkamers. Je schakelt dan alleen de lucht/lucht warmtepomp in als je echt warmte nodig hebt. Een lucht/lucht pomp is daarnaast beter in staat om een ruimte te koelen dan een lucht/water pomp. Koude lucht die een ruimte in wordt geblazen mengt zich namelijk makkelijker met andere lucht dan kou die via een lucht/water pomp van de vloer op moet trekken. Een vloer kan daarnaast ook niet onbeperkt koelen, want dat zou condensvorming en gevaarlijk gladde vloeren met zich meebrengen.

Water/water warmtepomp

Bij een water/water warmtepomp wordt gebruikgemaakt van grondwarmte of een waterbron bij of onder de pomp. Dit type warmtepomp zorgt ervoor dat water verwarmd wordt, waarna dit water in radiatoren en/of vloerverwarming de temperatuur in een ruimte op kan stuwen. Op het moment dat grondwarmte de warmtebron van het systeem is wordt dit type pomp ook wel een aardwarmtepomp of een grondgebonden pomp genoemd. Om van de voordelen van grondwarmte te kunnen profiteren hoeft er overigens helemaal niet zo diep te worden gegraven. Enkele meters zijn in dat geval al meer dan voldoende, ook al geldt wel dat hoe dieper je graaft des te warmer het in het gesloten circuit rondgeleide water wordt. Je kunt er ook voor kiezen om de leidingen van het gesloten circuit in contact te laten komen met (grond)water. Van water is namelijk bekend dat het een vrij constante temperatuur heeft wat ideaal is voor een water/water warmtepomp, die daar nauwkeurig op afgesteld kan worden. Bijkomend voordeel van dit systeem is, dat je in de warme zomermaanden kunt profiteren van de koelte van de grond of het water omdat die dan vaak iets kouder is dan de luchttemperatuur.

Lucht/water warmtepomp

De lucht/water pomp is tegenwoordig de meest gebruikte oplossing in huishoudens. Voor de werking ervan wordt gebruik gemaakt van de buitenlucht dat er vervolgens voor zorgt dat water voor onder meer radiatoren en/of vloerverwarming op een aangename temperatuur wordt gebracht. Dit systeem blijft ook goed functioneren als het vriest. Dat komt omdat er ook bij temperaturen onder nul nog steeds moleculen in de lucht bewegen die voor energie zorgen. Pas als een temperatuur van -273 graden Celsius wordt bereikt komen die luchtmoleculen echt tot stilstand. Het is een temperatuur waar we hopelijk in Nederland nooit mee te maken zullen krijgen. Praktisch alle lucht/water warmtepompen blijven gewoon prima hun werk doen tot temperaturen van -20 graden Celsius. Bij een lucht/water warmtepomp is er altijd sprake van een buiten- en een binnendeel. Het buitendeel zorgt ervoor dat de energie uit de buitenlucht wordt gehaald zodat het koudemiddel in de warmtepomp wordt verwarmd. Binnen wordt de warmte van het koudemiddel overgedragen aan een warmtewisselaar, die daarmee het water voor de radiatoren en/of vloerverwarming opwarmt.

Warmtepompen van hoge kwaliteit

In het assortiment van 50five tref je een aantal varianten van lucht/water pompen van het gerenommeerde merk Itho Daalderop en binnenkort ook Remeha aan. Besluit je van dit merk een warmtepomp te kopen, dan kun je er zeker van zijn dat het om regelrechte kwaliteitsproducten gaat. Je krijgt er namelijk maar liefst 7 volle jaren garantie op. Met dit systeem kun je jaarlijks vele honderden euro’s aan energiekosten besparen, zodat je de warmtepomp na een aantal gebruiksjaren volledig hebt terugverdiend.

Over de warmtepomp installatie hoef je je overigens geen moment zorgen te maken, want dat proces wordt door de ervaren monteurs van 50five professioneel voor je afgehandeld.

joost

Written by Joost Gerrits

Joost houdt zich graag bezig met de wereld van EV! Al zijn bevindingen, nieuwtjes, tips en tricks deelt hij door middel van leuke en informatieve blogs.