50five take charge of tomorrow50five logo

Actievoorwaarden 50five

Deze actievoorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC 2016) en de aanvullende installatievoorwaarden van 50five.

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de 50five winacties tijdens 2022 (hierna: de actie) van 50five Nederland (hierna: 50five). 50five is gevestigd aan de Vughterweg 1, 5211 CH, ‘s-Hertogenbosch.

2. Door deelname aan de actie accepteert u deze actievoorwaarden.

Geldigheid

3.1 De actie review september loopt van 8 september 2022 (18:00) tot 30 september 2022 (23:59) en geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. De actie geldt voor alle klanten die tijdens de actieperiode een product hebben gekocht bij 50five en zich vervolgens inschrijven voor deze actie.

3.2 De actie review oktober loopt van 7 oktober 2022 (18:00) tot 21 oktober 2022 (23:59) en geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. De actie geldt voor alle klanten die tijdens de actieperiode een product hebben gekocht bij 50five en zich vervolgens inschrijven voor deze actie.

4. De prijs is niet in te wisselen voor contanten en wordt niet in een andere vorm uitgekeerd.

Beschrijving van de actie

5. Door akkoord te gaan met de actievoorwaarden, gaat de deelnemer akkoord met het feit dat zijn emailadres op de algemene maillijst zal komen te staan voor toekomstige commerciële boodschappen van 50five. Uiteraard kan de deelnemer zich ten alle tijde uitschrijven van deze lijst via de footer van elke email die hij/zij ontvangt.

6. Bekendmaking van de winnaar geschiedt op de website, per mail, alsmede op social media.

7. De winnaar ontvangt een persoonlijk bericht van 50five, om een afspraak te kunnen maken over het in ontvangst nemen van de prijs.

8. 50five behoudt zich het recht om een maximale reactietijd te hanteren van max. 4 weken waarop de winnaar gehoor kan geven aan de eerste schriftelijke oproep vanuit 50five om de prijs in ontvangst te nemen voordat 50five een nieuwe winnaar zal selecteren.

Levering, garantie en service

11. Na de trekking, ontvangt de winnaar een telefonisch bericht of per email om een afspraak te maken over de levering van de prijs.

12. Indien men de initiële aankoop wil retourneren, op basis waarvan deze klant de prijs verkregen heeft, dan vervalt de deelname en is de prijs ongeldig verklaard.

13. Indien de prijs ongeldig is verklaard omdat niet is voldaan aan de voorwaarden, zal er een nieuwe winnaar geselecteerd worden uit de deelnamelijst.

14. Meer specifiek zijn 50five en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden in ieder geval niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van, enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt, dan wel heeft gemaakt in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs.

15. Verzending wordt verzorgd door 50five.

16. 50five geeft geen garantie op het gewonnen product.

Vragen of klachten

17. Voor vragen en/of klachten met betrekking tot levering, garantie- en serviceafhandeling kunt u op werkdagen contact opnemen met 50five via info@50five.nl.

Voorbehouden, vragen en recht

18. 50five behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen. Reeds aangemelde klanten die aan alle voornoemde voorwaarden voldoen ondervinden hiervan geen gevolgen.

19. 50five behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

20. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van 50five en eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

21. 50five behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.

22. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

23. Deze actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

24. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze actie kunt u contact opnemen met de klantenservice van 50five via info@50five.nl.

September 2022 – versie 1

www.50five.com