50five take charge of tomorrow50five logo

Privacy- en cookieverklaring 50five BV

50five is een handelsnaam van 50five B.V., een entiteit van de ENGIE Groep. Deze website is eigendom van, wordt onderhouden door en valt onder de verantwoordelijkheid van 50five B.V., opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Vughterweg 1, 5211 CH te 's-Hertogenbosch, Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 66605938, hierna “wij”, “ons”, “onze” of “50five” genoemd.

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 50five BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

50five BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de website www.50five.com. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met 50five BV.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes weken.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen:

 • Tradetracker (privacy@tradetracker.nl)

 • ENGIE Energie Nederland NV (https://www.engie.nl/voorwaarden/privacy-statement)

 • Broekhuis Holding B.V. (https://broekhuis.nl/privacy)


Afhandelen bestelling (bijv. de installatie van een laadpaal)

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst en installateur geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, e-mailadres, factuuradres, ip-adres, naw-gegevens en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen:

Logistieke partners:

 • Oosterberg (privacy@oosterberg.nl)

 • VPD (info@vpd.eu)

Orderverwerking

Wij werken samen met ENGIE Energie Nederland NV en onze dochtermaatschappijen 50five Belux en 50five UK Ltd. Dit betekent dat uw data gedeeld kan worden met deze partijen voor het aanbieden van onze dienstverlening, zoals het maken van een offerte voor een laadpaal.

Laadabonnement en Laadpassen

Wij werken samen met Last Mile Solutions en EVBox Group voor het aanbieden van diensten rondom laadabonnementen en laadpassen. Dit betekent dat als u een van deze diensten bij 50five Group afneemt uw data gedeeld kan worden met deze partijen.

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, naw-gegevens en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om een offerte te kunnen opstellen of vanwege het contract dat we mogelijk met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen:

 • MailChimp (privacy@mailchimp.com)

Plaatsen van reviews op de website

U kunt een review voor ons achterlaten. Wij gebruiken de benodigde persoonsgegevens om de review op de website te publiceren. Hiervoor gebruiken wij uw nickname. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot afloop contract.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.

Dit doen wij:

 • per e-mail

 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Advertenties

Onze website vertoont advertenties. Wij kijken of mensen deze leuk vinden, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

In sommige gevallen maken wij gebruik van cookies om aankopen te kunnen meten bij onze partners. Hiervoor wordt persoonlijke data getransfereerd, te weten: IP-adres, cookie ID en transactie ID. Deze data wordt geanonimiseerd (IP-adres via MD5-hash versleuteling of ge-truncated/afgehakt), waardoor het niet terug te leiden is tot persoonlijke informatie of een locatie.

U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem

 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie en is bereikbaar per e-mail op data.protection.bnl@engie.com voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • het laten corrigeren van fouten

 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • intrekken van toestemming

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 • conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

  • u de juistheid van de gegevens ontkent;

  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;

  • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

  • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

50five BV
Vughterweg 1
5211 CH 's-Hertogenbosch
privacy@50five.nl