50five by engie50five by engie
muntgeld in 2020
07 jul. 2020

Zijn er subsidies voor elektrisch rijden in België?

joostzengers.jpg
By Joost Zengers
  • Read time: 3 minutes
Een elektrische auto heeft vele voordelen waaronder een lagere prijs per km. Helaas kost een elektrische auto over het algemeen wel meer dan een exemplaar dat op brandstof rijdt. Maar dankzij een aantal financiële voordelen kan dat verschil naar beneden gebracht worden. Helaas is de premie op het aankoopbedrag van een elektrische auto in België verdwenen. Maar het is nog wel mogelijk om die aan te vragen wanneer u al een elektrische auto bezit en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Daarnaast zijn er een aantal voordelen die nog wel in stand zijn gehouden. Dat zijn fiscale voordelen en hebben betrekking tot de verkeersbelasting.

Een premie wanneer uw elektrische auto in 2019 besteld is

Inwoners van Vlaanderen maakten jarenlang gebruik van een premie om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken. Overheden over de hele wereld moedigen het gebruik van emissievrije voertuigen aan. Daarom is het wat vreemd dat een van de aantrekkelijkste subsidies voor elektrische auto’s in Vlaanderen is afgeschaft. Deze maatregel betrof een premie op de aanschafprijs. Tot en met 2019 maakten kopers van een elektrische auto aanspraak op een bedrag van tussen de €2000 en €4000. Helaas is die subsidie in 2020 afgeschaft.

evbox business line laadpaal met laadpas

Eigenaren van elektrische auto’s die aanspraak maken op de premie

Vanaf 2 maart 2010 is het niet meer mogelijk om de premie aan te vragen. Wanneer u al een elektrische auto heeft, maar nog geen gebruik hebt gemaakt van deze regeling, dan heeft u nog tot en met 1 maart 2021 om een aanvraag in te dienen. Een voorwaarde is wel dat u de elektrische auto in 2019 besteld hebt. Het is dus niet nodig dat u de auto in dat kalenderjaar in gebruik hebt genomen. Daarnaast gelden er ook vanaf data. Bij een aangekochte auto telt dat deze in 01-01-2016 ingeschreven moet zijn. Voor leasing is die datum 03-08-2017 en voor houders van vergunningen van taxidiensten 07-09-2019. Auto’s van aanbieders van autodelen en vzw’s dienen vanaf 01-01-2018 ingeschreven te staan. Verder geldt dat het om een 100% emissievrij voertuig moet gaan. Dus hybrides tellen niet mee.

Belastingvoordelen voor elektrische auto’s

In Vlaanderen geldt er een fiscaal voordeel voor gebruikers van elektrische auto’s. Het kan daarbij gaan om een aangekocht of een geleased exemplaar. Binnen uw vennootschap mag u een bepaald percentage aftrekken op basis van de uitstoot van uw auto. Hoe lager de emissie, des te meer mag u aftrekken. Elektrische auto’s hebben geen uitstoot. Tot en met 2019 geldt daarom een aftrek van 120%. Vanaf 2020 is dit percentage nog 100%. Zelfs wanneer u over een hybride beschikt, maakt u aanspraak op deze fiscale aftrek. U zult dan wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Die zijn onder andere afhankelijk van de capaciteit van de accu in relatie tot het gewicht van de auto.

laadpaal en pot met geld

Voordelen bij de aanschaf van een laadpaal

Een laadpaal bij u thuis is vrijwel onmisbaar wanneer u een elektrische auto bezit. Zowel de aankoop als de installatie is daarom vanaf 2020 100% aftrekbaar voor ondernemingen. In 2019 bedroeg dit percentage nog 120%. Het is daarnaast mogelijk om kosten terug te krijgen die maakt door het verbruik van elektriciteit. Deze aftrek bedraagt 75%.

Lees ook: Heeft u een huis ouder dan 10 jaar? Bespaar dan tot 15% BTW op een laadpaal thuis!

Voordeel alle aard van elektrische voertuigen

Wanneer u een voertuig van de zaak privé gebruikt, dan dient u belasting over dit gedeelte te betalen. Dat valt onder voordeel alle aard (VAA). Om de hoogte te bepalen, spelen drie factoren een belangrijke rol. Dat zijn de cataloguswaarde, de leeftijd en de emissie, berekent over de uitstoot van CO₂. Deze laatste is bij elektrische voertuigen 0%. Hierdoor betaalt u minder belasting voor een zakelijk voertuig dat u privé in gebruik neemt.

Voordelen wat betreft de verkeersbelasting

In Vlaanderen hoeft u geen verkeersbelasting te betalen voor uw elektrische auto. Hiervoor hoeft u niets te doen, dat wordt automatisch voor u berekend. Let er wel op dat u de auto gekocht moet hebben. Leasemodellen tellen helaas niet mee. In Wallonië en Brussel dient u het laagst mogelijke bedrag af te staan aan de verkeersbelasting. Dat is €83,95 per jaar.

Zappi laadpaal en nissan leaf

De belasting op inverkeerstelling en elektrische auto’s

Wat de belasting op inverkeerstelling (BIV) betreft, hebben inwoners van Vlaanderen wederom geluk. Want zij hoeven dit helemaal niet te betalen. De BIV betaalt u voor het in gebruik nemen van uw voertuig. Het maakt niet uit of deze nieuw of tweedehands is. Voor deze belasting geldt eveneens dat u deze halfjaarlijks moet afstaan. Inwoners van Wallonië en Brussels betalen €61,50 aan BIV voor een elektrische auto.

Voordelen in België voor elektrische auto’s

Het is jammer dat de premie op het aanschafbedrag van een elektrische auto is afgeschaft. Desondanks blijven enkele profijtelijke regelingen in stand. Deze gelden met name voor inwoners van Vlaanderen en voor het zakelijk gebruik van elektrische auto’s. Het is de verwachting dat België, net als andere landen binnen de Europese Unie, gaat investeren in de infrastructuur voor elektrische auto’s. Door het plaatsen van meer laadpalen wordt rijden in een elektrische auto nog een stuk aantrekkelijker.

Wilt u het laadstation laten installeren?
Wilt u het laadstation op de wand of op een paal?
Is de laadpaal voor zakelijk of privé gebruik?
Gegevensverwerking*
joostzengers.jpg

Written by Joost Zengers

Auteur bij 50five