50five take charge of tomorrow50five logo

Voorwaarden zomeracties 50five

Deze actievoorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC 2016) en de aanvullende installatievoorwaarden van 50five.

Indien u recht heeft op een van de zomeracties van 50five (in de zomer van 2022) gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 1. U kunt deelnemen aan de actie als u woonachtig bent in Nederland én u 18 jaar of ouder bent.

 2. U gaat akkoord met de algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden van 50five.

 3. Deze actie wordt georganiseerd door 50five B.V.

 4. Klopt er iets niet aan de actie, voorwaarden of prijzen? Dan passen wij dit gelijk voor u aan. Aan eventuele druk- of typfouten kunt u geen rechten ontlenen.

 5. Gekozen voor een 50five laadoplossing en maakt u gebruik van een van de zomeracties, dan staat dit vermeld in de digitale offerte in uw persoonlijke klantportaal. Hier kunnen verder geen rechten aan ontleend worden.

 6. De actie geldt alleen indien 50five uiterlijk 31 oktober 2022 het laadstation bij u thuis heeft kunnen installeren, tenzij 50five door eigen toedoen dit niet heeft kunnen voltooien.

 7. 50five behoudt zich het recht, voor indien de installatie niet vóór 1 november 2022 heeft kunnen plaatsvinden, de actiekorting te laten vervallen, tenzij de installatie niet is voltooid door tekortkoming van 50five.

 8. De actievoorwaarden van 50five zijn bindend. Ook mag 50five de actievoorwaarden op elk moment zonder reden wijzigen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat dit geen gevolgen heeft voor de eerder afgesloten overeenkomsten.

 9. De actie loopt tot uiterlijk 31 augustus 2022. 50five behoudt zich het recht voor vanaf 30 augustus tarieven eenzijdig aan te passen, indien de offerte nog niet goedgekeurd is.

 10. Een eventuele korting geldt alleen op offertes waarbij 50five nadrukkelijk vermeld heeft dat er korting van toepassing is.

 11. Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht de korting alsnog te claimen voor reeds geaccordeerde offertes.

 12. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan tarieven vermeld op de website of andere communicatieuitingen. Indien u gebruik maakt van de zomeractie 2022, is uw eigen offerte bindend.