50five by engie50five by engie

Installatie.

Vind antwoorden op vragen omtrent de installatie.

Voordat de installateur bij u langskomt zijn er een aantal stappen samen te nemen:

Ten eerste moet er een laadpaal worden gekozen die het beste bij u past. Onze specialisten helpen u natuurlijk bij het maken van de keuzes, daarbij kijken we onder andere naar de technische mogelijkheden en het type auto.

Ook vragen wij u een schouwing te doen: dit betekent dat wij u een vragenlijst sturen, waarbij we onder andere vragen naar de meterkast, de locatie waar het laadstation geplaatst moet worden, of er een kruipruimte is, of er gegraven (en of bestraat moet worden) etc.

Op basis van al deze informatie stellen wij een offerte voor u op. Bovendien hebben wij deze informatie ook nodig om de installatie zo goed mogelijk voor te bereiden. De installateur kan voorafgaande de foto's bekijken en weet ook welke materialen hij of zij mee moeten nemen. Als dat allemaal geregeld is wordt de installatie met u gepland. Reken erop dat de installatie minimaal een halve dag duurt en dat u thuis moet zijn.

Video van een installatie

Onze installateurs werken altijd volgens de geldende ARBO-normen om hun en uw veiligheid te waarborgen. Een natte of vuile kruipruimte brengt veiligheidsrisico's met zich mee, dus het kan zijn dat we niet kunnen komen installeren als er teveel risico's aan verbonden zijn.

Waar de kruipruimte in ieder geval moet voldoen is:

  • Deze moet toegankelijk zijn via een luik of deur.

  • Er moet voldoende ruimte zijn om in te werken.

Staat er water in de kruipruimte?

Als er een laagje water in de kruipruimte staat, is het niet verantwoord om te komen installeren. We werken namelijk met electra en het risico op electrocutie of kortsluiting is dan zeer hoog. We willen u vragen om in dat geval het water weg te pompen. Of we moeten de kabelroute wijzigen, zodat we de kruipruimte niet in hoeven.

De kruipruimte is vochtig

In dit geval kunnen we hier werken, maar moeten we extra voorzorgsmaatregelen nemen om veilig te werken. Er kunnen namelijk ook schadelijke gassen in de kruipruimte aanwezig zijn.

De kruipruimte is vuil

Ook in deze situatie kunnen we werken in de kruipruimte met inachtneming van voorzorgsmaatregelen. We doen altijd ter plaatse nog een laatste veiligheidscheck om te bepalen of het veilig is om te werken in de kruipruimte.

U kunt de installatieafspraak tot 5 dagen kosteloos verzetten of annuleren. Hierna brengen wij voorrijkosten in rekening.

Als u wil annuleren of verzetten, kunt u bellen naar het telefoonnummer dat in de mail van de installatieafspraak staat. Op die manier kunnen wij u het snelst van dienst zijn.

Het installeren van een laadpaal duurt minimaal een halve dag. In de meeste gevallen is de laadpaal binnen 1 dag geplaatst. Al kan het zijn dat het door uitzonderlijke omstandigheden niet lukt om in 1 dag te installeren. Dat komt niet vaak voor, maar als het zover komt, dan maken we een vervolgafspraak.

Ja, er moet een volwassene thuis zijn tijdens de installatie. Bij voorkeur bent u dat. Anders moet er een persoon aanwezig zijn die bevoegd is beslissingen te maken namens u. Dit heeft te maken met de volgende aspecten:

  • De veiligheid van de installateur. Er moet namelijk een persoon aanwezig zijn in geval van calamiteiten (als we in de kruipruimte werken).

  • De installateur kan vragen hebben over de kabelroute, de locatie van de laadpaal of andere vragen die een beslissing van u (of de verantwoordelijke) vereist.

  • Bij oplevering van de laadpaal moet een werkbon worden afgetekend voor akkoord. Of, als de installatie niet naar wens is, moet overlegd worden met de installateur wat er mis is. Die opmerking komt op de werkbon te staan.

Er moet sowieso in je meterkast worden gewerkt, omdat we je laadpaal moeten aansluiten op je stroomnetwerk. We plaatsen hiervoor een aardlekschakelaar in je meterkast, waar uiteraard ook ruimte voor moet zijn. Is dit niet het geval, dan plaatsen we een externe aardlekautomaat in uw meterkast.

Heeft u een 1-fase aansluiting, maar wordt er een 3-fase laadpaal geplaatst? Dan moet de meterkast worden aangepast. Er moet namelijk een 3-fase hoofdschakelaar worden geplaatst (dat kan door ons worden gedaan, of vóór de installatie door een andere elektricien).

Belangrijk: nadat de installatie heeft plaatsgevonden en u bent overgezet van 1-fase naar 3-fase, moet u een afspraak maken met de netbeheerder om de elektriciteitsaansluiting te wijzigen voor 3-fase (dat regelt u o.a. via Mijnaansluiting.nl). Deze handeling mag 50five niet voor u doen. Eventuele kosten die door de netbeheerder worden gerekend, kunnen niet op 50five worden verhaald.

Als er kabels moeten worden ingegraven, kan het zijn dat we (een gedeelte) van uw bestrating moeten verwijderen.

In principe leggen we de bestrating ook weer netjes terug. Houd er echter rekening mee dat wij geen professionele stratenmakers in dienst hebben, noch de juiste gereedschappen om dit even zo strak neer te leggen als voorheen. We kunnen het bijvoorbeeld niet aantrillen.

U kunt een professionele stratenmaker laten komen om de bestrating weer als vanouds te maken. De kosten hiervoor zijn echter voor eigen rekening en kunnen niet worden verhaald op 50five.

Meestal worden er geen extra kosten berekend na de installatie, omdat we van tevoren genoeg informatie vragen om een goede offerte op te kunnen stellen op basis van de situatie bij u thuis of op de zaak. Toch kan het gebeuren dat er door omstandigheden meerwerk nodig is. Bijvoorbeeld als er onverhoopt meer graafwerk is, er blijkt beton te liggen onder de oprit waardoor we niet kunnen graven of de laadpaal moet om praktische redenen toch op een andere locatie worden geplaatst. Onverwachte situaties die anders zijn dan met u voorafgaand is doorgenomen.

Onze installateurs doen altijd eerst een situatiecheck als zij aankomen, wat inhoudt dat zij de doorgegeven opdracht vergelijken met de echte situatie. Kan de klus doorgaan zoals gepland? Dan is er niets aan de hand. Ziet de installateur een andere situatie dan is doorgegeven, dan bespreekt hij dat met u.

Is het verschil tussen de opdracht en de situatie ter plaatse groter dan €250, dan wordt dat besproken met de werkvoorbereider en/of de verkoper. Eén van hen bespreekt de meerkosten met u en komt tot een oplossing.

In dat geval worden dus extra kosten berekend die niet op de initiële offerte staan. Nogmaals, dit komt niet vaak voor omdat wij de situatie doorgaans zeer nauwkeurig met u doornemen alvorens een offerte uit te brengen.

De installatie betaalt u bij ons altijd achteraf. Wij stellen een factuur op als uw de werkbon heeft afgetekend, waarmee u de installatie goedkeurt. U ontvangt van ons vrijwel direct daarna een betaallink, waarmee u de betaling digitaal kunt voltooien.

Belangrijk: zorg ervoor dat uw betaallimiet zodanig is ingesteld dat u de factuur kan betalen.

Ja, het is mogelijk om via de betaallink die u krijgt met Mastercard of Visa te betalen.

Onze installateurs werken zeer nauwkeurig om schade te voorkomen. Helaas kan het wel eens voorkomen dat er schade wordt gemaakt tijdens een installatie.

Als dat het geval is, is het belangrijk hier samen met de installateur direct melding van te maken. De installateur maakt vervolgens foto's van de schade en stelt een verslag op. Wij nemen vervolgens contact op om de schade met u te bespreken en te komen tot een oplossing.

Is er geen melding van gemaakt op de werkbon? Dan is het voor ons niet te controleren of de schade door ons is veroorzaakt en nemen wij dit niet in behandeling. Zorg er dus voor dat u alles goed controleert, voordat u de werkbon ondertekent!

Stuur een bericht


Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Wij zijn op werkdagen geopend van 09:00 tot 17:00.

Bezoek ons blog


Voor meer informatie en inspiratie kunt u ons blog bezoeken. Deze staat boordevol nuttige artikelen over laadpalen, installatie, diverse elektrische auto's, wetgeving en meer!

elvi laadpaal