50five e-mobility logo tagline50five e-mobility logo
Windmolens en zonnepanelen
01 mei 2023

Hernieuwbare Brandstof Eenheden: een duurzame oplossing voor uw bedrijf

Robin
By Robin
 • Read time: 3 minutes
In onze huidige samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en het verminderen van de CO2-uitstoot. Een manier om dit te doen is door het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. Hernieuwbare brandstoffen zijn brandstoffen die gemaakt worden uit natuurlijke grondstoffen, zoals biomassa, afvalstoffen of zonlicht. Het gebruik van deze brandstoffen kan een bedrijf helpen om de CO2-uitstoot te verminderen. In deze blog bespreken we wanneer een bedrijf in aanmerking komt voor Hernieuwbare Brandstof Eenheden en hoe deze kunnen bijdragen aan duurzaamheid.

Wat zijn Hernieuwbare Brandstof Eenheden? 

Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) zijn certificaten die worden uitgegeven door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en dienen als bewijs dat een bedrijf gebruik maakt van hernieuwbare brandstoffen. Het doel van HBE’s is om de CO2-uitstoot van bedrijven te verminderen en de transitie naar een duurzamere samenleving te versnellen. 

geld besparen auto weegschaal

Zijn HBE’s interessant voor uw bedrijf als verdienmodel?  

Eén HBE staat gelijk aan één gigajoule (GJ) hernieuwbare energie. Stel dat een bedrijf één GJ aan hernieuwbare energie gebruikt, dan heeft het bedrijf recht op één HBE. Deze HBE’s kunnen vervolgens worden verhandeld op de markt. Als bedrijf kunt u ervoor kiezen om deze te verkopen aan bedrijven die zelf geen hernieuwbare energie produceren. Dit levert extra inkomsten op voor uw bedrijf en tegelijkertijd draagt u bij aan de groei van duurzaamheid. Een HBE-certificaat vertegenwoordigt het feit dat een bepaalde hoeveelheid energie is opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals bijvoorbeeld zonne-energie. Door deze certificaten te verkopen kunnen andere bedrijven hun eigen duurzaamheidsdoelen behalen zonder daadwerkelijk te investeren in het opwekken van hernieuwbare energie.  

Hieronder vertellen wij u meer over het verkopen van HBE's: 

 1. HBE's zijn verhandelbare eenheden die bedrijven kunnen kopen en verkopen op de markt voor duurzame energie. Dit betekent dat bedrijven die meer HBE's hebben ontvangen dan ze nodig hebben, deze kunnen verkopen aan bedrijven die niet voldoen aan de verplichting om hernieuwbare energie te gebruiken. 

 2. De prijs van HBE's wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt. De prijs kan fluctueren afhankelijk van factoren zoals de beschikbaarheid van HBE's en de hoeveelheid bedrijven die moeten voldoen aan de verplichting om hernieuwbare energie te gebruiken. De prijs van HBE’s ligt gemiddeld op twaalf euro.  

 3. Bedrijven die HBE's willen verkopen, kunnen dit doen via een broker op de markt voor duurzame energie. Een broker is een tussenpersoon die de transactie tussen de koper en verkoper faciliteert. 

Wanneer komt uw bedrijf in aanmerking voor HBE’s? 

Uw bedrijf komt in aanmerking voor HBE’s wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Uw bedrijf gebruikt hernieuwbare brandstoffen voor haar transportactiviteiten. 

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland of heeft een in Nederland geregistreerd voertuig. 

 • Uw bedrijf heeft de juiste documentatie om aan te tonen dat er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare brandstoffen. 

Het aanvragen van HBE's is mogelijk bij de Nederlandse Emissieautoriteit.  

Communal parking EV chargers

Het gebruik van hernieuwbare brandstoffen kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals: 

 • Het gebruik van biobrandstoffen, zoals biodiesel, bio-ethanol of biogas. Dit zijn brandstoffen die worden geproduceerd uit biomassa of afvalstoffen. 

 • Het gebruik van elektriciteit als brandstof voor elektrische voertuigen. 

 • Het gebruik van waterstof als brandstof voor waterstofvoertuigen. 

 • Het gebruik van groen gas dat wordt geproduceerd uit biomassa. 

Het is belangrijk om te weten dat niet alle biobrandstoffen in aanmerking komen voor HBE’s. Dit is alleen voor biobrandstoffen die voldoen aan duurzaamheidscriteria zoals vastgesteld door de Europese Unie. 

Toewijzing van HBE’s 

De toewijzing van HBE's wordt gedaan door de Nederlandse Emissieautoriteit op basis van een aantal criteria. Het verbruik van hernieuwbare brandstoffen is het belangrijkste criterium bij de toewijzing van HBE's. Hoe hogere de CO2-reductie hoe meer HBE’s u krijgt toegewezen als bedrijf. Hoe duurzamer de brandstoffen zijn hoe meer HBE’s uw bedrijf krijgt. De NEa hanteert benchmarking om te bepalen welke bedrijven in aanmerking komen voor HBE's. De toewijzing van HBE’s is afhankelijk van de beschikbaarheid. Dat kan betekenen dat het ieder jaar kan variëren.  

Het is belangrijk om te weten dat de toewijzing van HBE's wordt bepaald op basis van de prestaties van het voorgaande jaar. Bedrijven die in het voorgaande jaar meer hernieuwbare brandstoffen hebben gebruikt en een hogere CO2-reductie hebben gerealiseerd, krijgen meer HBE's toegewezen. 

HBE’s kunnen bijdragen aan duurzaamheid op verschillende manieren

De Nederlandse overheid heeft besloten bedrijven te stimuleren om hernieuwbare brandstoffen te gebruiken voor hun transportactiviteiten. Dit doet zij door het uitgeven van HBE's. Door deze maatregel wordt de CO2-uitstoot van bedrijven verlaagd en wordt er bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie. 

Het gebruik van hernieuwbare brandstoffen biedt niet alleen voordelen op het gebied van CO2-uitstoot, maar kan ook de luchtkwaliteit verbeteren. Dit is een belangrijke factor voor de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast biedt het gebruik van hernieuwbare brandstoffen kansen voor innovatie en nieuwe technologieën. 

Bedrijven die HBE's verkrijgen dragen niet alleen bij aan een duurzamere toekomst, maar ook aan hun eigen imago en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gebruik van hernieuwbare brandstoffen wordt steeds belangrijker en kan een groot verschil maken in het behalen van klimaatdoelstellingen. 

Robin

Written by Robin

Schrijft blogs over de e-mobility en klimaatoplossingen voor 50five.