50five e-mobility logo tagline50five e-mobility logo

Uw kWh-tarief aanpassen.

Vul onderstaand formulier in en wij wijzigen uw kWh-tarief binnen 5 werkdagen.


KWH-TARIEF

Doorgeven wijziging.

Uw laadstation thuis staat standaard ingesteld op een vast kWh-tarief. Dat tarief wordt gehanteerd bij verrekening met uw werkgever. Met de sterk wisselende energieprijzen kan het voorkomen dat het kWh-tarief niet meer overeenkomt met uw energietarief. Met dit formulier vraagt u een wijziging van uw vaste kWh-tarief van uw laadstation aan.

Persoon aan het rekenen met rekenmachine

Wijzig uw verrekentarief

  • Wijziging binnen 5 werkdagen - Wij voeren de wijziging binnen 5 werkdagen door, dus geef ook uiterlijk 5 werkdagen voor verandering van uw kWh-tarief het juiste bedrag door i.v.m. de doorlooptijd van de wijziging.

  • Alleen op werkdagen - Wijzigingen worden alleen doorgevoerd op werkdagen.

  • Zonder terugwerkende kracht - Het nieuwe tarief zal direct ingaan bij de eerstvolgende laadsessie na omzetting van het tarief. Let op, laadsessies kunnen niet met terugwerkende kracht verrekend worden tegen het nieuwe tarief.

  • Daltarief - Heeft u een variabel energietarief, bespreek het juiste kWh-tarief eerst met uw werkgever. Wij adviseren dan het gemiddelde tarief te hanteren.

  • Wijzig één keer per maand - Het kWh-tarief kan maximaal 1 keer per maand door ons worden aangepast.

  • Afronding tarief - Maximaal 2 decimalen achter de komma zijn mogelijk. Wij raden aan om naar beneden af te ronden omdat u geen winst mag maken van de belastingdienst. Het staat u uiteraard vrij om naar boven af te ronden. Wij kunnen dit niet controleren.

  • Ook verlaging doorgeven - Het tarief dient verlaagd te worden wanneer uw energiekosten dalen.

Wilt u uw IBAN doorgeven of wijzigen?*Uw IBAN is nodig voor het verrekenen van uw laadkosten. U hoeft uw IBAN alleen de eerste keer door te geven en daarna enkel bij wijziging.

Vul uw laadstation nummer in. Deze is te vinden op de volgende plek:

  • EVBox: in het EVBox instructieboekje (nr: EVB-Pxxxxxxxx).

  • Alfen: op de sticker aan de zijkant van het laadstation of in het beeldscherm (nr: 50five_xxxx).

Als u niet aangesloten zit bij een leasemaatschappij, vul dit dan ook in.

Vul hieronder uw nieuwe kWh-tarief excl. btw in (let op, u krijgt het tarief incl. btw terugbetaald).

Hoe bereken ik mijn kWh-tarief excl. btw?

Neem uw kWh-tarief incl. btw; over dit bedrag berekent u wat de btw is. Gebruik hiervoor de volgende formule:

Btw = het bedrag incl. btw / 121 x 21. Vervolgens trekt u dit bedrag af van het kWh-tarief incl. btw om uw vergoeding excl. btw te zien.

Voorbeeld:

U krijgt nu €0,25 per kWh. De hoeveelheid btw over dit bedrag is €0,25 / 121 x 21 = €0,04. Uw vergoeding excl. btw is dus €0,25 - €0,04 = €0,21 per kWh. Het bedrag vult u hieronder in.

Let op! Het tarief wordt binnen 5 werkdagen aangepast en laadsessies kunnen niet met terugwerkende kracht verrekend worden tegen het nieuwe tarief.
Informatieplicht aan uw werkgever*
Gegevensverwerking*Voor de uitvoering van de dienst, facturatie en incasso van de laadkosten heeft 50five een samenwerking met Threeforce BV. De gegevens worden alleen aan hen verstrekt voor aanpassing van het kWh-tarief.