50five e-mobility logo tagline50five e-mobility logo
Subsidie voor laadpalen
23 mrt. 2021

Subsidie voor laadpalen en elektrisch rijden

Els Content specialist 50five
By Els
  • Read time: 3 minutes
De aanschaf van een elektrische auto en een daarbij behorende laadpaal is een flinke investering. Gelukkig helpt de overheid een handje om elektrisch rijden voor bedrijven toegankelijk te maken. Met diverse subsidieregelingen, zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), draagt de overheid een steentje bij aan het duurzaam maken van je bedrijf in 2021. Benieuwd of jij in aanmerking komt voor subsidie om elektrisch te gaan rijden of om een laadpaal te installeren? Lees dan vooral verder!

Financiële steun vanuit de overheid

Om de doelen te behalen die vanuit de Europese Commissie zijn opgesteld omtrent duurzaamheid en het investeren in duurzame technieken, heeft de overheid geld beschikbaar gesteld. Met dit geld worden initiatieven ondersteund, zoals het elektrisch rijden. Bedrijven die overstappen naar e-mobility (elektrische voertuigen) kunnen zo profiteren van fiscaal voordeel bij de aanschaf ervan. Mits aan bepaalde regels wordt voldaan natuurlijk. Er zijn twee vormen van subsidie voor het investeren in milieuvriendelijke technieken:

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek 13,5%, 27% of maar liefst 36% van het investeringsbedrag. Dit bedrag wordt opgeteld bij de gewoonlijk investeringsaftrek. Zo betaal je minder belasting. In 2020 is er in totaal 124 miljoen euro gereserveerd voor de MIA.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL kun je tot 75% van je investeringskosten afschrijven. Je bepaalt zelf op welk moment je dat doet. Zo kun je zelf bepalen in welk jaar je op deze manier de fiscale winst vermindert. Door hier creatief mee om te gaan kun je profiteren van belastingvoordeel. In 2020 is 25 miljoen euro vrijgemaakt voor de VAMIL.

Je kunt na je investering zowel de MIA als de VAMIL aanvragen bij de overheid. De ene subsidie sluit de andere dus niet uit, tenzij dat is bepaald in de Milieulijst (lees verder voor uitleg).

Subsidie voor laadpalen - Businesline EVBox

De voorwaarden voor subsidie

Je komt niet zomaar in aanmerking voor één van de twee bovengenoemde subsidies. Je moet voldoen aan een aantal algemene voorwaarden om deze aan te kunnen vragen. De voorwaarden waar je aan moet voldoen vind je hieronder:

  • Je bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of één van de BES-eilanden;

  • Je betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting;

  • Je investeert in een bedrijfsmiddel dat is opgenomen in de Milieulijst (zie onder voor uitleg);

  • Het bedrijfsmiddel waarin je investeert voldoet aan de eisen die in de Milieulijst staat weergegeven;

  • Je meldt je bedrijfsmiddel binnen 3 maanden na de opdracht tot levering bij de Rijksoverheid;

  • Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt;

  • De investeringskosten bedragen tenminste 2500 euro.

Milieulijst

De Milieulijst is een lijst met bedrijfsmiddelen waarin je kan investeren, die tevens in aanmerking komen voor de MIA- en/of VAMIL-subsidieregeling. Alle bedrijfsmiddelen op die lijst zijn minder schadelijk voor het milieu en gaan verder dan de wet voorschrijft. Ook vind je in de Milieulijst exact wat wel en wat niet valt onder de subsidieregelingen.

De bedrijfsmiddelen in de Milieulijst worden aangeduid met een code van één letter en vier cijfers. Volledig elektrische auto’s worden bijvoorbeeld aangeduid met D 3110.

De Milieulijst wordt elk jaar opnieuw uitgebracht om op die manier nieuwe, innovatieve technieken te kunnen toevoegen of verouderde bedrijfsmiddelen te verwijderen.

De brochure en Milieulijst voor 2020 vind je hier.

Welke elektrische auto’s komen in aanmerking voor de MIA en VAMIL?

Allereerst vallen alleen volledig elektrische auto’s onder de voorwaarden voor de MIA en VAMIL, alsmede waterstof-aangedreven voertuigen. Als je een hybride auto hebt, kom je dus niet in aanmerking hiervoor. Bovendien vallen ook elektrische scooters, motoren en brommobielen onder de zogenoemde ‘Positieve lijst’, behorende bij de Milieulijst. Dit zijn voertuigen met de codes F3109 (waterstofpersonenauto’s), D3110 (elektrisch aangedreven voertuigen) en F3114 (elektrische bestelauto’s).

Wil je weten of jouw voertuig of mobiele werktuig op de positieve lijst staat om in aanmerking te komen voor subsidie? Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie voor laadpalen - parkeerplaats

Subsidie voor een laadpaal

Ook een laadpaal is een bedrijfsmiddel dat valt onder een investering in duurzaamheid en komt dus in aanmerking voor subsidie. Heb je al een elektrische auto, rijden werknemers of wil je je bezoekers of klanten van dienst zijn met een oplaadmogelijkheid? Dan kun je bij de Rijksoverheid terecht voor de subsidieaanvraag.

Let wel op dat je investeringsbedrag tenminste 2.500 euro moet bedragen en de laadpaal op het eigen terrein moet komen te staan.

Advies over zakelijke laadpalen

Ben je geïnteresseerd in het plaatsen van een laadpaal bij je kantoor, winkel, café of appartementencomplex? Neem contact op met onze experts. Zij kunnen je alles vertellen over de meest geschikte oplossing en je helpen om de juiste subsidies aan te vragen.

Gegevensverwerking*
Els Content specialist 50five

Written by Els

Schrijft blogs over de e-mobility en klimaatoplossingen van 50five.