50five e-mobility logo tagline50five e-mobility logo
Elektrische vrachtwagen 3
29 dec. 2021

De voordelen van elektrische vrachtwagens bij uw bedrijf

Suze
By Suze
  • Read time: 3 minutes
Het aantal elektrische personenauto’s wordt steeds groter, maar ook de elektrische vrachtwagens maken een opkomst. Er wordt verwacht dat laatstgenoemde de komende jaren flink zullen stijgen in aantallen, mede dankzij de nieuwe doelen die tijdens de 26e klimaattop zijn besproken. De verschuiving van brandstof naar elektrisch heeft uiteraard een positief effect op het milieu, maar wat betekent het eigenlijk voor bedrijven? Wij bespreken in dit artikel de belangrijkste voordelen én aandachtspunten van elektrische vrachtwagens.

Highlights

  • Vanaf 1 juni 2022 zal de Zero-Emissie Trucks (AanZET) geldig zijn, wat bedrijven de mogelijkheid biedt om 40% van de meerkosten van elektrische vrachtwagens terug te vragen.
  • Elektrische vrachtwagens dragen bij aan een schoner klimaat, een stillere leefomgeving, een verlaging in onderhoudskosten en een verbeterd imago voor uw bedrijf.
  • Ook zijn er belangrijke aandachtspunten waar rekening mee moet worden gehouden, waaronder het voorkomen van gevaarlijke situaties en het uitbreiden van de laadinfrastructuur.

Subsidieregeling elektrische vrachtwagens

Eén van de belangrijkste doelen die tijdens de klimaattop is gesteld heeft betrekking op de verduurzaming van bussen en vrachtwagens. Het doel is om nieuwe bussen en vrachtwagens die vanaf 2040 worden verkocht geheel op schone energie te laten rijden. Tijdens deze klimaattop werd ook benoemd dat er, naast de huidige subsidieregeling voor elektrische bestelbussen, ook een regeling zou worden opgesteld voor elektrische vrachtwagens. Deze regeling is kort geleden aangekondigd en zal in 2022 geldig zijn, met 1 juni als startdatum. De zogenoemde aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) biedt bedrijven de mogelijkheid om 40% van de meerkosten van elektrische vrachtwagens terug te vragen. Het bedrag dat voor deze subsidieregeling is vrijgesteld is voor het komende jaar 13,5 miljoen euro (2022), voor het jaar erna 14 miljoen euro (2023) en het jaar daarop maar liefst 21 miljoen euro (2024). Deze regeling biedt ook bedrijven met een lager budget de mogelijkheid om hun transport de komende jaren te verduurzamen.

elektrische vrachtwagens op rij 50five

Voordelen elektrische vrachtwagens

Naast de subsidieregeling die vanaf volgend jaar ingesteld zal worden, zijn er nog andere voordelen die de aanschaf van een nieuwe elektrische vrachtwagen met zich meebrengt. Hieronder ziet u de belangrijkste punten die wij in dit artikel zullen bespreken.

Elektrische vrachtwagens voordelen:

  • Bijdragen aan een schoner klimaat

  • Stiller rijden

  • Een verlaging in onderhoudskosten

  • Een goed imago voor uw bedrijf

Bijdragen aan een schoner klimaat

Zoals benoemd is elektrisch rijden uitgebreid besproken in de klimaattop eind dit jaar. Dit is niet zonder reden, want de opkomst van elektrisch rijden heeft een enorme invloed op het klimaat. Elektrische auto’s en vrachtwagens stoten, in tegenstelling tot brandstofauto’s, geen CO2 uit. De luchtkwaliteit wordt hierdoor gespaard, wat zeker in steden van grote invloed kan zijn. Om de eigen omgeving leefbaar te houden, is elektrisch rijden zonder twijfel beter dan rijden op brandstof.

Stiller rijden

Een tweede voordeel van elektrische vrachtwagens is de vermindering van geluidsoverlast. E-trucks maken namelijk veel minder geluid dan vrachtwagens die op diesel of benzine rijden. Voornamelijk in steden zal dit verschil enorm merkbaar zijn. Het stillere karakter van elektrische vrachtwagens heeft wederom een positieve invloed op onze leefomgeving, maar ook op deze van de biodiversiteit. Let op: dit voordeel heeft ook een keerzijde, maar daar komen we later in dit artikel op terug.

Een verlaging in onderhoudskosten

Elk voertuig heeft onderhoud nodig, zo ook vrachtwagens. Of het nu om een diesel, benzine of elektrische variant gaat, alle moeten om de zoveel tijd nagekeken worden, waarbij ook een x aantal onderdelen vervangen moet worden. Wel zijn de kosten voor onderhoud bij elektrische vrachtwagens relatief laag in vergelijking tot deze van benzine of brandstof wagens, maar hoe kan dat? Dit heeft te maken met het aantal bewegende onderdelen. Aangezien elektrische voertuigen maar liefst 30% minder bewegende onderdelen bevatten, zijn er minder onderdelen die vervangen moeten worden, waardoor ook de kosten lager uitvallen. Dit geldt voor elektrische personenauto’s, maar dus ook voor vrachtwagens.

e-truck laden 50five

Een goed imago voor uw bedrijf

Als laatste het imago. Dit is wellicht niet het belangrijkste voordeel voor de leefomgeving en de medemens, maar wel van grote invloed op het bestaan van uw bedrijf. Steeds meer mensen raken bewust van de klimaatcrisis en de enorme invloed die de mens heeft op het milieu, waardoor er ook steeds meer wordt gelet op vervuiling. De mobiliteit is op dit moment één van de grootste vervuilers en het elektrificeren hiervan heeft dan ook een grote invloed.

Verduurzaming is dus ontzettend belangrijk, zeker in de transportsector. Door te investeren in nieuwe elektrische vrachtwagens, draagt u niet alleen bij aan een betere leefomgeving, maar houdt u ook uw klanten tevreden. Steeds meer bedrijven leggen de nadruk op verduurzaming, maar ook voor particuliere klanten kan het groene karakter van een bedrijf de doorslag geven om een samenwerking aan te gaan.

Aandachtspunten elektrische vrachtwagens

Aan elk verhaal zit twee kanten, zo ook bij elektrische vrachtwagens. Naast de voordelen die deze wagens opleveren, zijn er ook een aantal aandachtspunten waar op gelet moet worden. Hieronder vindt u de belangrijkste:

  • Zoals benoemd maken e-trucks minder geluid dan trucks die op benzine of brandstof rijden. Enerzijds is dit ontzettend goed voor de leefomgeving van de medemens én voor de biodiversiteit. Anderzijds kan dit, zeker op het moment het aantal e-trucks nog laag is, gevaarlijke situaties opleveren. Mensen zijn gewend dat vrachtwagens luid zijn en moeten zich dus bewuster gaan worden van het geluidloze karakter van elektrische vrachtwagens. Zeker in steden is het belangrijk dat hier aandacht voor komt.

  • De laadinfrastructuur is op dit moment nog niet ingericht op een toename van elektrische vrachtwagens. Een uitbreiding en vernieuwing is nodig om aan de (verwachte) vraag te kunnen voldoen.

Lees ook: Toename elektrische vrachtwagens vraagt om vernieuwing laadinfrastructuur

Laadoplossingen voor de transportsector

Bent u werkzaam bij een transportbedrijf of is uw eigen bedrijf gericht op de logistieke sector en heeft u interesse in laadoplossingen voor uw bedrijf? Op onze transport webpagina vindt u meer informatie over de ontwikkelingen op dit gebied en de mogelijkheden die wij bij 50five aanbieden. Direct te weten komen welke mogelijkheden wij te bieden hebben op het gebied van laadoplossingen? Vul dan onderstaand formulier vrijblijvend in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Gegevensverwerking*
Suze

Written by Suze

Schrijft blogs over de e-mobility en klimaatoplossingen voor 50five.