50five e-mobility logo tagline50five e-mobility logo
e-trucks 50five
09 dec. 2021

Toename elektrische vrachtwagens vraagt om vernieuwing laadinfrastructuur

Suze
By Suze
 • Read time: 3 minutes
In november dit jaar heeft de 26e klimaattop plaatsgevonden. Hier zijn verschillende wereldleiders bijeen gekomen om te praten over klimaatverandering. Tijdens deze 12 daagse conferentie zijn verschillende doelen gesteld voor de komende jaren. Eén van deze doelen is dat nieuwe vrachtwagens en bussen die vanaf 2040 worden verkocht op geheel schone energie zullen rijden. Dit alles om een zo schoon mogelijke toekomst tegemoet te gaan, maar welke gevolgen heeft dit voor de laadinfrastructuur? Wij vertellen u over de verwachte groei van elektrische vrachtwagens en de gevolgen voor de laadinfrastructuur.

Highlights

 • De verwachting is dat vrachtwagens (en bussen) in veel landen vanaf 2040 volledig CO2 vrij zullen zijn.
 • Er zijn drie mogelijke groeiscenario’s van elektrische vrachtwagens: laag, midden en hoog. Dit is voornamelijk afhankelijk van de ontwikkeling van de laadinfrastructuur.
 • De toename van elektrische vrachtwagens vraagt naar een vernieuwde laadinfrastructuur.
 • Laadplekken voor elektrische vrachtwagens worden op de volgende locaties verwacht: depots, gedeelde laadhubs, truckparkings en verzorgingsplaatsen.

Volledig CO2 vrij in 2040

De klimaattop is een wereldwijde conferentie waar landen uit verschillende werelddelen bij elkaar zijn gekomen. De doelen die tijdens deze klimaattop zijn opgesteld, gelden dus niet alleen voor Nederland, maar ook voor de andere aanwezige landen. Het doel om elektrische vrachtwagens (en bussen) vanaf 2040 volledig schoon te laten rijden heeft dus betrekking op de hele wereld. Het doel is om 30% van alle nieuwe verkochte vrachtwagens en bussen in 2030 C02 vrij te maken. In 2040 zullen alle nieuwe verkochte vrachtwagens en bussen CO2 vrij zijn en tien jaar daarna zullen alle voertuigen die nog wel CO2 uitstoten van de weg verdwijnen. Het doel om vanaf 2030 nieuwe elektrische vrachtwagens alleen CO2 vrij te verkopen, heeft te maken met de gemiddelde levensduur van vrachtwagens (en bussen), deze is namelijk tien jaar. Dat zou betekenen dat tussen 2030 en 2040 de verkoop van niet-elektrische vrachtwagens steeds verder zal afnemen.

e-trucks 50five

Mogelijke ontwikkeling elektrische vrachtwagens

Met welke aantallen de elektrische vrachtwagens de komende jaren gaan stijgen hangt van meerdere factoren af. ElaadNL geeft drie mogelijke groeiscenario’s:

 • Laag – wanneer wordt uitgegaan van het laatste (en laagste) scenario, is de verwachting dat elektrische vrachtwagens pas vanaf 2030 hun opmars zullen maken. Mede dankzij de verwachting dat de openbare laadinfrastructuur ook pas vanaf 2030 een redelijke omvang zal hebben.

 • Midden – uitgaande van dit scenario groeit de vraag naar elektrische vrachtwagens sneller dan verwacht. Hierdoor blijft de productie achter op de vraag en duurt het dus langer voordat aan de vraag kan worden voldaan.

 • Hoog – uitgaande van dit scenario zal de mogelijkheid voor openbaar snelladen in flink tempo toenemen. Er zal namelijk een basisnetwerk van snelladers worden geplaatst, waardoor elektrische vrachtwagens zowel in Nederland als in het buitenland kunnen worden ingezet.

Naast de bovengenoemde factoren zijn de kosten ook van invloed. De kosten voor een elektrische vrachtwagen zijn op dit moment namelijk voor veel bedrijven te hoog. Tijdens de klimaattop is bekendgemaakt dat, naast de subsidieregeling voor elektrische bestelbussen die reeds geldig is, een subsidieregeling voor elektrische vrachtwagens op komst is. Dit biedt ook (kleinere) bedrijven met een lager budget de mogelijkheid om binnen een aantal jaren volledig elektrisch te gaan.

Toename in cijfers

ElaadNL, een kenniscentrum op het gebied van laadinfrastructuur in Nederland, heeft onderzoek gedaan naar de verwachte stijging van e-trucks. Zij hebben hierbij onder andere gekeken naar de invloed op de huidige laadinfrastructuur en de nodige uitbreiding hiervan. Op basis van dit onderzoek hebben zij een verwachting gemaakt van de hoeveelheid elektrische vrachtwagens in 2035. Hieronder een duidelijk overzicht. Hierin zijn zowel vrachtwagens voor stadslogistiek als (inter)nationele trucks meegenomen. Zoals u kunt zien zullen beide een flinke stijging doormaken. Hoewel het aandeel elektrische vrachtwagens voor de stadslogistiek hoger is, is de vraag naar elektriciteit hiervoor een stuk lager. Dit heeft te maken met de kleinere afstanden die deze wagens afleggen. Voornamelijk voor de (inter)nationele trucks is een uitbreiding van de laadinfrastructuur cruciaal.

e-trucks tabel 50five

Nieuwe laadinfrastructuur vereist

De verwachte toename in elektrische vrachtwagens vraagt om een vernieuwing van de laadinfrastructuur. Elektrische vrachtwagens en bussen hebben namelijk relatief grote accu’s in vergelijking tot personenauto’s. Dit vraagt automatisch ook meer van het elektriciteitsnet. De verwachte toename van e-trucks leidt dus tot een vergrote vraag naar laadplekken. Bij de analyse van ElaadNL worden vier verschillende laadlocaties onderscheiden:

 • Depots: bij bedrijven, zodat zij de trucks op eigen terrein op de meest efficiënte tijden kunnen opladen, bijvoorbeeld ‘s nachts.

 • Gedeelde laadhubs: terreinen die worden opengesteld aan bedrijven om elektrische vrachtwagens op te laden. Deze zijn voornamelijk bedoeld voor kleinere bedrijven die slechts een beperkt aantal trucks hebben.

 • Truckparkings: parkeergelegenheid speciaal ingericht voor vrachtverkeer. Het plaatsen van laadvoorzieningen op deze locaties is bedoeld om onderweg op te laden.

 • Verzorgingsplaatsen: parkeergelegenheid voor voertuigen, vaak gelegen langs de snelweg. Het plaatsen van laadvoorzieningen op deze locaties is bedoeld om onderweg op te laden.

Laadoplossingen voor de transportsector

Bent u of is het bedrijf waar u werkzaam bent actief in de transport of logistieke sector en bent u geïnteresseerd in laadoplossingen voor uw bedrijf? Op onze transport webpagina vindt u meer informatie over de ontwikkelingen en de mogelijkheden die wij te bieden hebben. Wilt u direct te weten komen welke mogelijkheden wij te bieden hebben op het gebied van laadoplossingen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij helpen u graag verder!

Gegevensverwerking*
Suze

Written by Suze

Schrijft blogs over de e-mobility en klimaatoplossingen voor 50five.