50five e-mobility logo tagline50five e-mobility logo
Elektrische auto laden en windmolens
12 mei 2022

Het is bewezen: elektrisch rijden is écht schoner!

Robin
By Robin
  • Read time: 3 minutes
Dat elektrisch rijden beter is voor het milieu was voor veel mensen al duidelijk. Toch is er nog altijd een groep mensen die het daar niet mee eens is. Critici zeggen dat het produceren van accu’s schadelijk is voor het milieu. Ook zou het gebruik van stroom uit kolencentrales ervoor zorgen dat de positieve effecten van elektrisch rijden niet opwegen tegen de negatieve. Uit onderzoek van Green NCAP is nu gebleken dat elektrisch rijden vaak toch echt beter is dan het rijden in een auto met een verbrandingsmotor.

Highlights

  • Green NCAP voerde een onderzoek uit door middel van een life cycle assessment, waarbij werd gekeken naar de milieu-impact van een auto over de gehele levenscyclus
  • Het onderzoek wijst uit dat een elektrische auto voor meer CO2 uitstoot zorgt tijdens het productieproces dan een auto met verbrandingsmotor
  • Gekeken naar de gehele levenscyclus van een auto, stoot een elektrische auto minder CO2 uit
  • Om indirecte CO2 uitstoot te voorkomen, is het van belang elektrische voertuigen op te laden met groene energie

Het onderzoek: CO2 uitstoot elektrische auto

Het onderzoek werd uitgevoerd door Green NCAP. Hiervoor maakten zij gebruik van een life cycle assessment (LCA). Deze onderzoeksmethode is afkomstig van het Oostenrijkse onderzoeksinstituut Joanneum Research. De methode werd gevalideerd door het Zwitserse Paul Scherrer Institute. In twee jaar tijd namen de onderzoekers van Green NCAP maar liefst 61 verschillende elektrische voertuigen van verschillende merken onder de loep. Gedurende deze tijd bekeken de onderzoekers de milieu-impact van de voertuigen vanaf de productiestart tot aan het einde van de levensduur. Het onderzoek wijst uit dat elektrische auto’s meer uitstoten in de productiefase dan auto’s met een verbrandingsmotor. Daarentegen zijn elektrische auto’s in de gebruiksfase juist minder vervuilend. Hoe zit dat precies?

hoe groen is elektrisch rijden?

Hoeveel CO2 bespaart een elektrische auto?

Elektrische auto’s stoten bij de productie dus meer uit dan auto’s met een verbrandingsmotor. Aangezien het productieproces van beide auto’s bijna hetzelfde is, lijkt dit vreemd. Het grote verschil zit hem echter in de productie van de krachtbronnen. Elektrische auto’s hebben slechts een kleine motor, maar maken gebruik van een groot accupakket. Doordat benzineauto’s alleen beschikken over een startaccu, zorgen deze voor een lagere CO2 uitstoot tijdens de productie.

De elektrische auto begint dus met een achterstand, maar haalt de benzineauto weer in tijdens de gebruiksfase. Dit komt omdat bij elektrisch rijden vrijwel geen CO2 vrijkomt terwijl dit bij een verbrandingsmotor wel het geval is. Het break-even punt wordt ongeveer bij 39.000 kilometer bereikt, wat betekent dat een elektrische auto vanaf dat moment voor minder CO2 uitstoot zorgt. De gemiddelde levensduur van een auto bedraagt ongeveer 220.000 kilometer. Over de gehele levensduur wordt er dus ruim 35% tot 55% minder CO2 uitgestoten.

Hoe zit het met andere uitstoot?

Auto’s produceren natuurlijk niet alleen CO2 uitstoot. Tijdens het gebruik van een auto wordt er namelijk ook fijnstof en stikstof uitgestoten. Hoewel deze vormen van uitstoot wel degelijk belangrijk zijn, werden ze niet meegenomen in het onderzoek van Green NCAP. Zowel bij het gebruik van elektrische auto’s als auto’s met een verbrandingsmotor komt fijnstof vrij. Deze fijnstof is voornamelijk afkomstig van slijtende banden en remschijven. Bij elektrische auto’s wordt er vaak gebruik gemaakt van regeneratief remmen waardoor de remschijven van elektrische auto’s minder snel slijten. Dit resulteert dus ook in iets minder uitstoot van fijnstof.

Klimaatneutraal

Brandstofauto’s zijn verplicht een katalysator of AdBlue systeem aan boord te hebben. Deze systemen zijn ervoor bedoeld om de uitstoot van stikstof te verminderen. Een elektrische auto veroorzaakt geen directe stikstof uitstoot, waar een auto met een verbrandingsmotor dat wel doet. Wanneer alle uitstoot bij elkaar wordt opgeteld, stoten elektrische auto’s minder uit. Onderaan de streep zijn elektrische auto’s dus beter voor het milieu.

Het belang van een groene energiemix

Elektrische auto’s stoten dus minder CO2, fijnstof en stikstof uit. Om deze nóg milieuvriendelijker te maken, kunt u gebruik maken van groene stroom. Nu is helaas lang niet alle opgewekte stroom groen. In 2020 was slechts 11,1% van alle stroom afkomstig uit hernieuwbare energie. De overige energie werd opgewekt uit vervuilende bronnen zoals kolen- en gascentrales. Door deze energiemix zorgt elektrisch rijden indirect alsnog voor CO2 en stikstof uitstoot. Groene energie is dus een belangrijke variabele in de milieuvriendelijkheid van het elektrische rijden.

Neem bijvoorbeeld Noorwegen en Polen. In Noorwegen is elektrisch rijden vele malen beter voor het milieu, omdat daar bijna 96% van alle elektriciteit wordt opgewekt via waterkracht. Het tegenovergestelde is de situatie in Polen. Daar is ruim 70% van alle elektriciteit afkomstig uit steenkool. De indirecte uitstoot in Noorwegen is dus vele malen lager dan in een land als Polen, of zelfs Nederland.

auto wordt opgeladen met zonnepanelen

Thuis milieuvriendelijk opladen

Ruim 44% van de opgewekte elektriciteit komt in Nederland uit gas. Hierdoor wordt ook in Nederland een groot deel van de auto opgeladen met grijze stroom. Wilt u groener rijden? Dat kan wanneer u beschikt over zonnepanelen. Sommige slimme laadpalen kunnen uw auto opladen met stroom die is opgewekt door uw eigen zonnepanelen. Hierdoor weet u zeker dat u zo milieuvriendelijk mogelijk op pad gaat. Bovendien laadt u uw auto hierdoor (bijna) gratis op. Goed voor het milieu én uw portemonnee.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een slimme laadpaal en ontvangt u graag advies op maat? Laat dan uw gegevens achter in het onderstaande formulier of vul de keuzehulp in.

Gegevensverwerking*
Robin

Written by Robin

Schrijft blogs over de e-mobility en klimaatoplossingen voor 50five.