50five e-mobility logo tagline50five e-mobility logo
VvE garage
14 okt. 2021

Vanaf nu eenvoudiger een laadpaal voor Vereniging van Eigenaren

Ruby
By Ruby
  • meer dan 2 jaar geleden
  • Read time: 3 minutes
Door de toename van het aantal elektrische auto’s komen veel VvE’s voor een uitdaging te staan omtrent het laden van elektrische auto’s. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het plaatsen van de laadpalen? En is het veilig om een oplaadpunt bij appartementen te plaatsen? Gelukkig maakt de Nederlandse overheid dit een stukje makkelijker. VvE’s kunnen binnenkort met subsidie advies krijgen van een expert. Daarnaast werkt de overheid aan het vereenvoudigen van de regels. Zo weet u precies waar u aan toe bent als u een laadpaal in de garage of op de parkeerplaats van een appartementencomplex wilt laten plaatsen.

Highlights

  • Binnenkort kunt u subsidie ontvangen voor aanvragen van advies als u een laadpaal wil laten installeren in een appartementencomplex.
  • Vanaf juli 2023 is er geen meerderheidsbesluit meer nodig om een laadpaal te mogen plaatsen in de parkeergarage.
  • Als u een laadpaal installeert in een parkeergarage is het van belang dat de laadkosten automatisch verrekend worden met de gebruiker.
  • Naast subsidie voor het aanvragen van advies, kunt u ook subsidie ontvangen voor het plaatsen van laadpalen.

VvE en laadpalen

In Nederland maakt ongeveer 17% van alle woningen deel uit van een VvE; dat zijn in totaal zo’n 1,2 miljoen woningen. Aangezien het aantal mensen dat elektrisch rijdt elk jaar sterk toeneemt, zal ook de vraag naar laadoplossingen toenemen. U doet er als VvE lid dus goed aan om de laadbehoefte van nu en de laadbehoefte die in de toekomst zullen ontstaan in kaart te brengen. Op deze manier bent u voorbereid op de toekomst.

Alfen laadpaal

Subsidie voor advies

Als u een laadpaal wil aanschaffen, komt daar heel wat bij kijken. Welk type lader is het meest geschikt? Wat is de beste locatie voor de laadpaal? Heeft het stroomnet wel voldoende capaciteit voor het plaatsen van laadpalen? Om een antwoord te krijgen op die vragen kunt u het beste in gesprek gaan met een expert als 50five. Als extra zetje in de rug kunt u binnenkort ook subsidie ontvangen voor het inschakelen van een expert. De aanvragen kunnen vanaf januari 2022 worden ingediend, met terugwerkende kracht naar 6 oktober 2021. Er is een bedrag van in totaal 900.000 euro uitgetrokken voor deze subsidieregeling.

Eenvoudigere regelgeving

Er zijn een aantal wijzigingen in de regelgeving over het plaatsen van laadpalen in parkeergarages van appartementencomplexen. Momenteel is er een meerderheidsbesluit van de Vergaderingen van Eigenaars nodig om te besluiten dat er een laadpaal geplaatst mag worden in een garage. Vanaf 1 juli 2023 verandert dit. Vanaf dan geldt de zogeheten notificatieregeling. Dan mag er een laadpaal geplaatst worden als één individuele appartementseigenaar aan de VvE meldt dat hij of zij een laadpunt wil plaatsen. Het is dan wel van belang dat er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, zoals bijvoorbeeld de voorwaarden op het gebied van brandveiligheid.

Wat zijn de gevolgen van de notificatieregeling?
Door deze nieuwe regeling kunnen er makkelijker meer laadpalen in garages worden aangelegd. Echter zijn er wel wat aandachtspunten voor deze nieuwe regeling:

  • Soms moeten er bouwkundige aanpassingen gedaan worden voor de brandveiligheid. Deze bouwkundige aanpassing betreft vaak het hele gebouw, waardoor deze kosten weer bij de VvE komen te liggen. De VvE mag dit weigeren, en daardoor wordt de laadpaal ook indirect geweigerd.

  • Voor het aanleggen van een laadpaal wordt er door de brandweer aanbevolen om deze zo dicht mogelijk bij de uitgang te plaatsen. Echter zijn er vaak vaste parkeerplekken in VvE gebouwen. Een elektrische rijder kan hierdoor niet zomaar van parkeerplaats ruilen. Zo komt het collectief van een VvE alsnog voor een uitdaging te staan.

Laadpaal VvE: de stappen

Bent u lid van een VvE en wilt u graag een laadpaal laten installeren? Dan is het raadzaam om een plan op te stellen dat u handvatten biedt voor de uiteindelijke besluitvorming. Als startpunt raden we aan de vraag naar laadpunten voor elektrische auto’s in kaart te brengen en om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Op die manier krijgt u grip op de omvang van het project en heeft u een beeld van de mogelijke laadoplossingen. Nadat de eerste plannen geïnventariseerd zijn, legt u ze voor bij de Vergadering van Eigenaars. Hier wordt er gekeken hoeveel draagvlak er is, wie verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van het plan en de kostenverdeling. Neem vervolgens contact op met een expert die u kan helpen met het maken van verdere keuzes.

50five laadpas

Laadpaal garage VvE: automatisch kosten verrekenen

Als er wordt geladen bij een laadpunt is het van belang dat de verbruikte stroom per gebruiker wordt gemeten en wordt terugbetaald aan de beheerder. Met een ‘slim’ laadpunt en laadbeheerabonnement kunnen deze kosten automatisch verrekend worden. Bovendien zorgt een laadbeheerabonnement ervoor dat de laadpalen op afstand beheerd kunnen worden. Zo kunnen de laadtarieven gemakkelijk worden aangepast en heeft u altijd inzicht in de laadsessies.

Subsidie voor verduurzaming

Naast dat u subsidie kunt ontvangen voor advies stelt de overheid ook een potje geld ter beschikking voor het verduurzamen van woningen. Dit alles om bij te dragen aan het klimaat. Zo kunt u bijvoorbeeld subsidie ontvangen voor het aanschaffen van zonnepanelen, elektrische auto’s en laadpalen. Op die manier zorgt de overheid ervoor dat de overstap naar elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk is.

Lees ook: Subsidie voor laadpalen en elektrisch rijden

Onafhankelijk advies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het plaatsen van een laadpaal in uw parkeergarage of op uw parkeerplaats? Vul dan onderstaand formulier in en onze experts nemen zo snel mogelijk contact op. Zij bespreken vervolgens met u welke laadoplossing het meest geschikt is voor uw appartementencomplex. Hierbij houden zo onder andere rekening met de locatiekeuze, brandveiligheid en de benodigde stroomcapaciteit.

Gegevensverwerking*
Ruby

Written by Ruby

Schrijft blogs over de e-mobility en klimaatoplossingen voor 50five.