50five e-mobility logo tagline50five e-mobility logo
Gouden koets met prinsjesdag
23 sep. 2022

Wat betekent Prinsjesdag 2022 voor elektrisch rijden?

Tom content specialist bij 50five
By Tom
  • Read time: 4 minutes
Een paar dagen geleden heeft het kabinet op Prinsjesdag de nieuwe miljoenennota voor 2023 bekend gemaakt. Dit jaar stond Prinsjesdag in het teken van de dalende koopkracht en de energiecrisis. Toch staan er ook dit jaar weer interessante veranderingen gepland voor elektrische rijders en mensen die graag de overstap naar elektrisch rijden willen maken. In deze blog vertellen wij u de relevante plannen van het kabinet en welke impact dit heeft. Let wel op, deze plannen gaan pas in op 1 januari 2023 en moeten nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede kamer. Het zou dus kunnen dat de plannen nog worden aangepast.
Gouden koets met prinsjesdag 2022

Subsidie voor aanschaf elektrische auto

Om te beginnen is er goed nieuws voor de mensen die nog niet in het bezit zijn van een elektrische auto, maar graag wel de overstap willen maken. Zij kunnen vanaf 3 januari 2023 namelijk weer aanspraak doen op de Subsidieregeling voor Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze subsidieregeling is niet nieuw, gezien deze op 1 juli 2020 werd geïntroduceerd. Wel heeft het kabinet besloten om de subsidiepot te verhogen, maar de subsidiebedragen te verlagen. Dit betekent dat er €90 miljoen extra wordt uitgetrokken om de subsidiepot voor de komende drie jaar te vergroten. Tegelijkertijd heeft het kabinet ook besloten om de subsidiebedragen te verlagen. Waar de subsidie voor een nieuwe elektrische auto in 2022 €3.350 bedroeg, zal deze in 2023 dalen naar €2.950. De subsidie van €2.000 voor gebruikte elektrische auto’s blijft wel hetzelfde.

Om aanspraak te kunnen maken op de SEPP, dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Zo dient de aan te schaffen elektrische auto 100% elektrisch te zijn, een minimale WLTP-actieradius te hebben van 120 kilometer én moet de oorspronkelijke nieuwprijs tussen de €12.000 en de €45.000 liggen. Door deze voorwaarden, vallen bijvoorbeeld alle modellen van het populaire merk Tesla buiten de regeling. De laatste voorwaarde stelt dat de auto van oorsprong elektrisch moet zijn, waardoor omgebouwde auto’s buiten de regeling vallen.

Subsidies

Lagere bijtelling en geen BPM

Momenteel bedraagt de bijtelling voor volledig elektrische auto’s slechts 16%. Dat is 6% minder dan de bijtelling voor brandstofauto’s. Voor volledig elektrische auto’s tot een bedrag van €30.000 blijft de bijtelling 16% in 2023. Voor het deel daarboven geldt het standaard bijtellingstarief van 22%. In 2024 wordt de bijtelling verhoogd naar 22%. Vanaf dat jaar is de bijtelling voor elektrische auto’s gelijk aan die voor brandstofauto’s. Het kan dus zeker lonen om in de komende jaren een elektrische auto aan te schaffen. Het bijtellingspercentage wordt namelijk voor 60 maanden vastgesteld. Ook hoeft u tot en met 2024 niet de eenmalige belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) te betalen wanneer u een elektrische auto aanschaft. Er valt dus veel geld te besparen wanneer u op korte termijn overstapt op elektrisch rijden.

Groener rijden middels zonnepanelen

Elektrisch rijden is al beter voor het milieu dan rijden op brandstof. Toch kan dit nog groener door de elektrische auto op te laden met stroom afkomstig van zonnepanelen. Hierdoor is het soms zelfs mogelijk om helemaal gratis op te laden. Zeker tijdens de huidige energiecrisis kan dit erg interessant zijn. Daarom is het goed nieuws dat het kabinet heeft besloten om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Om dit te bereiken, wordt de btw (21%) op zonnepanelen volledig afgeschaft. Hoewel dit een positief geluid is, veranderd er in werkelijkheid niet zo heel veel. Het was als particulier namelijk al mogelijk om de btw van zonnepanelen terug te vragen bij de Belastingdienst. Hierdoor is deze maatregel er vooral op gericht om zowel de consument als de Belastingdienst te ontlasten.

auto wordt opgeladen met zonnepanelen

Energieplafond

Een van de nieuwe besluiten van het kabinet betreft het energieplafond. Deze tijdelijke maatregel, die ingaat op 1 januari 2023, stelt een maximumtarief voor zowel gas als elektra. De maximale prijzen waar het kabinet op inzet zijn €1,50 voor één m3 gas en €0,70 voor één kWh elektriciteit. Het prijsplafond van gas kan, indien de ontwikkelingen van de prijzen meevallen, nog verlaagd worden naar €1,20 per m3. Wel geldt er een volumegrens voor het prijsplafond dat voor gas 1.200 m3 bedraagt en voor elektra op 2.400 kWh neerkomt. Wanneer uw verbruik boven de volumegrens uitkomt, betaalt u voor het extra verbruik wel weer de normale marktprijs. Wanneer u uw elektrische auto thuis oplaadt, zal u hoogstwaarschijnlijk uitkomen boven de volumegrens, waardoor u toch de hoge energieprijzen moet betalen. Toch is deze regeling ook voor u interessant, gezien het kabinet de gemiddelde korting voor huishoudens op €2.280 schat. Dit is een bedrag wat u anders alsnog moet uitgeven.

Lees ook: De oplossingen voor elektrificatie met een overbelast elektriciteitsnet

Persoon aan het rekenen met rekenmachine

Klimaatfonds

Als laatste trekt het kabinet de portemonnee nog open voor verkeer en vervoer. Zo komt er €900 miljoen beschikbaar om wijken beter bereikbaar te maken, komt er €4 miljard vrij voor het onderhoud aan (vaar)wegen, spoor en waterkeringen én wordt er €25 miljoen beschikbaar gesteld om gevaarlijke wegen aan te passen. Daarnaast wil het kabinet op 1 juli 2023 de Wet Klimaatfonds in werking laten treden. Dit fonds is bedoeld om een aantal grote en belangrijke duurzaamheidsprojecten te realiseren. Hieronder vallen bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe kerncentrale, het opschalen van waterstofprojecten, uitrol van windparken op de Noordzee en energiebesparende maatregelen. Een ander onderdeel van dit Klimaatfonds is een reservering van €265 miljoen, die tot en met 2030 uitgegeven zal worden aan de vergroening van personenvervoer en reisgedrag. Hieronder valt de verbetering van de infrastructuur voor de energietransitie. Dit houdt in dat er meer openbare laadpalen en laadstations zullen komen, maar dat ook de ondersteunende infrastructuur zoals elektriciteitskabels en hoogspanningsmasten worden aangepakt. Zodoende zal het kabinet blijven proberen om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren.

Alfen laadpaal thuis

Thuis geld besparen

Hoewel de energieprijzen momenteel vrij hoog zijn, wordt het steeds aantrekkelijker om een elektrische auto aan te schaffen. Zo kunt u gebruik maken van interessante subsidies en regelingen, waardoor u direct geld kunt besparen. Deze besparingen worden alleen maar groter naar mate de energieprijs weer gaat dalen. Wanneer u ook een eigen laadpaal aanschaft, kunt u zelfs voor een goedkoper tarief laden dan wanneer u dat bij een openbare laadpaal doet. Met een eigen laadpaal kunt u overigens ook profiteren van een hoop extra slimme functies. Bent u benieuwd welke laadpaal het beste bij uw situatie past? Vul dan het onderstaande formulier in. Onze experts nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om vrijblijvend advies te geven.

Gegevensverwerking*
Tom content specialist bij 50five

Written by Tom

Tom schrijft blogs voor 50five. Dankzij Tom blijft u altijd op de hoogte over het laatste e-mobility nieuws.